Пријава {Заедно} за подобро утре

Податоци за правниот субјект

Внесете назив на правниот субјект

Лице за контакт

Информации за проектот

Назив на проектот

Почеток на реализација
Крај на реализација

Останати информации за проектот

Приложување на документација и испраќање на пријавата

Upload
Внесете фотографија
Upload
Ве молиме внесете детален опис во Word или PDF формат
Upload
Ве молиме внесете буџет во Excel формат
Upload

Ве молиме приложете ја целата релевантна документација за Вашата апликација на конкурсот {ЗАЕДНО} за подобро утре, на пр. проценка на трошоците, елаборација на фази на реализација.

Top