Донации

Со корпорациското одговорно делување dm сака да придонесе во заедницата со тоа што во рамките на нашите законски и финансиски можности континуирано пружаме поддршка на проекти кои се наменети кон општественото добро.

Донациите кои ги одбираме и реализираме се во согласност со активностите и стратегијата на компанијата, а предност даваме на проекти кои се од посебна важност за заедницата и имаат трајни одржливи вредности!
Top