За сите прашања поврзани со нашата компанија Ви стоиме на располагање во секое време на:

Info@dm.mk

Даме Груев бр. 7,
1000 Скопје

+389 3222733
Top