Критериуми за избор на донации

Општо


dm ги разгледува донациите од општествено и социјално значење, како на пример: здравствена заштита, поттикнување позитивни промени во општеството, поддршка на жртви на семејно насилство, обезбедување подобар секојдневен живот за старите и болните лица, деца, млади или лица со посебни потреби, како и поддршка на проекти насочени кон грижа и помагање на напуштени животни.
Да делуваме како пример во заедницата

Постојано се залагаме за подобар свет, знаејќи дека заедно можеме да го направиме подобро место за живеење. Со заеднички сили, сите ние, купувачите, вработените и партнерите на dm, правиме нешто значајно и корисно за нашата заедница. Ја продолжуваме традицијата на општествено одговорно работење, повикувајќи ги сите наши вработени, купувачи и партнери, да продолжиме заедно да го правиме светот подобро место за сите.
Критериуми за избор на донација:

Тимот одговорен за платформата (Едни за други - заедно) ќе ги разгледа само апликациите што ги исполнуваат следниве критериуми:

1. Поднесено барање за донација на нашата маил адреса zaedno@dm.mk;

2. Барањата можат да бидат поднесени исклучиво од регистрирани невладини здруженија и институции: центри, училишта, домови, друштва, болници, прифатилишта;

3. Избалансиран однос на финансиската вредност и проценката за подобрување на ситуацијата на ранливите социјални групи, посебно на оние кои не добиват други видови на поддршка;

4. Влијанието на донацијата врз подигнување на свеста на јавноста за потребата од општествено ангажирање;

5. Донацијата може да се користи ИСКЛУЧИВО за договорената цел.


Врз основа на споменатите критериуми ќе се изберат донации кои ќе обезбедат вид на поддршка што е во согласност со потребите.
Top