Барање за донација

Донацијата е доброволно дарување кое има хуманитарен, социјален и општокорисен карактер, со dm производи или сносување на трошоци за овозможување на подобар секојдневен живот на старите, болните лица, лица со посебни потреби и останатите ранливи социјални групи.
Донацијата се врши без никакви контрауслуги од страна на примателот на донацијата. dm како донаторот може да постави одредени услови на примателот на донацијата за користење на донирани средства.

Барањето за донација се праќа на нашата маил адреса zaedno@dm.mk .
Top