{Заедно} Едни за други

Иницијатива {Заедно} за подобро утре

Ви се заблагодаруваме на сите кои аплицираа на конкурсот Заедно за подобро утре.

Сите пријави коишто ги задоволуваа правилата за учество на конкурсот можете да ги погледнете во полето Пријавени проекти!
Листа со одбрани проекти кои ќе бидат поддржани од наша страна можете да најдете во полето Одбрани проекти!

Компанијата дм дрогерие маркт распишува конкурс {Заедно} за подобро утре со цел поддршка на проекти кои ќе придонесат кон промовирање, развој и унапредување на здравствено-социјални аспекти од женското здравје од сите старосни групи.
Конкурсот ќе трае во период од 10.7 до 20.8.2023.

Категории за пријавување:
а) Унапредување и зачувување на физичкото и/или менталното здравје на жените
б) Унапредување на квалитетот на живот на жените
в) Иновации/едукации

Во сегментот Правила за учество на конкурсот можете да погледнете правилата за учество во оваа иницијатива.
Доколку Вашиот проект ги исполнува условите, пријавете го преку пополнување на пријавата на нашата страна dm-zaedno.mk.

Вашиот dm.

{Заедно} Едни за другиУште од самото оформување како економска заедница, dm како компанија тежнее да делува како пример во своето опкружување. Како општествено одговорна компанија, dm настојува да пружа поддршка на сите општествени групи, онаму каде што истата е потребна, како и директно да влијае на социјално-одговорната и еколошката свест на заедницата. Посветено работи на подобрување на општествените околности преку различни ангажмани, проекти, донации и спонзорства.

Следејќи ја својата корпоративна филозофија {Заедно} Едни за други, dm, заедно со своите вработени, но и со своите посветени купувачи, делува кон подобрување на социјалните, културните и еколошките услови во општеството и во кое работи и делува.

Top