Конкурс {Заедно} за подобро утре


Сакате да помогнете во подобрување и зачувување на физичкото и менталното здравје на жените? На вистинско место сте, затоа што ги повикуваме сите здруженија, институции и установи да пријават проект за подобрување и зачувување на физичкото и менталното здравје на жените!
И сето тоа е дел од општетсвено одговорната иницијатива {ЗАЕДНО} за подобро утре!
Пријавувањето на проекти трае до 20.8.2023, а по истекот на времето ќе избереме проект кој ќе го поддржиме во неговата реализација!


Пријава {Заедно} за подобро утре

Ве молиме одберете го ова поле за да продолжите понатаму!

Податоци за подносителот на апликација

Податоци за правниот субјект за кој се пријавува проектот

Контакт лице

Ве молиме внесете
Ве молиме внесете
Ве молиме внесете

Информации за проектот, иницијативата, кампањата, идејата

*Напомена: Податоците пополнети на оваа страна ќе бидат објавени на www.dm-zaedno.mk

Останати информации за проектот

Приложување на документација и испраќање на пријавата

Upload
Upload
Top